Kolesterolsänkande

Kolesterolsänkande preparat verkar genom att sänka kolesterolvärdet i blodet i människokroppen. Ett högt kolesterolvärde ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar markant.

Kolesterol är vanligt förekommande. Det behövs i cellerna och är en slags isolering för nerverna. Det är även en viktig råvara för kroppen produktion av vissa hormoner, bland annat våra könshormoner östrogen och testosteron. Dock behöver inte kroppen så mycket kolesterol för att fungera som den ska. Eventuella överskott lagras dock i kroppen och leder till bland annat åderförfettning och förhöjda blodfetter. För höga halter av fett i blodet kallas hyperkolesetrolemi och är farligt för kärlen och hjärtat. Mycket av kroppens kolesterol kommer från maten vi stoppar i oss. Det finns framförallt i feta produkter från det animaliska riket.

För höga kolesterolvärden kan som sagt leda till åderförfettning, även känt som åderförkalkning. Det är när fett, kalcium och annan vävnad lagras i pulsåderns innersta väggskikt. Inlagringen ger upphov till plack. Det kan bilda en slags bula som med varierande hastighet kan öka i storlek och påverka blodflödet i kärlen. Åderförfettning kan ge upphov till stroke eller hjärtinfarkt redan i unga år.

Det kan även leda till blodproppar. Kroppen strävar efter att läka och få bort placken. Trots detta kan de i vissa fall bli instabila och ibland spricka sönder. Denna bristning gör sedan att de bildas en blodpropp i kärlet som sedan, i värsta fall, kan innebära att hela blodkärlet täpps till.

Om man misstänker att man har högt kolesterolvärde kan det vara smart att äta kolesterolsänkande preparat eller tänka på vad man äter.

Meny