Antioxidanter

Antioxidanter skyddar kroppens celler mot så kallade oxidanter. Oxidanter skadar cellens yta och kan förändra cellernas DNA eller till och med döda cellen. Oxidanter ger även upphov till stress om kroppen inte hinner ta hand om dem. Detta kan i sin tur leda till sjukdomar. Antioxidanter skyddar kroppen mot dessa oxidanter och skadan de kan göra.

Vi människor behöver syre för att kroppen ska fungera. Utan syret så kan inte cellernas ämnesomsättning fungera. Maten vi äter och syret vi andas in omvandlas genom ämnesomsättningen till energi, koldioxid, vatten och kväve. Ämnesomsättningen ger dock upphov till giftiga biprodukter. Vissa av dessa gifter är så kallade fria syreradikaler.

De bildar tillsammans med kväve en förening som går under samlingsnamnet oxidanter.

Om man inte får i sig tillräckligt med antioxidanter, via kosten eller tillskott, kan oxidanterna skada cellerna. Antioxidanterna skyddar således cellerna och tar bort skadliga oxidanter. Skadorna som oxidanterna kan medföra kan leda till att allvarliga sjukdomar. Sjukdomar som föranletts av brist på antioxidanter inkluderar cancer, Parkinson, Alzheimers och hjärt- och kärlsjukdomar. Brist på antioxidanter sägs även försnabba åldrandet men om vi får i oss tillräckligt med antioxidanter som kan neutralisera oxidanterna kan man förebygga tidigt åldrande och de allvarliga sjukdomarna.

Det kan därför vara klokt att äta tillskott med antioxidanter för att vara på den säkra sidan.

Köp Antioxidanter Online

Lista med butiker som säljer Antioxidanter.
Svenskt Kosttillskott har ett flertal alternativ om du letar efter kosttillskott med Antioxidanter.
Besök Svenskt Kosttillskott
Meny